Bedemands ydelser og tjenester

Dette er en oversigt over nogle af de tjenester som en bedemand oftes tilbyder:

Bedemand

Vi er to erfarne bedemænd med godt lokalkendskab i Kolding, Vejen og Esbjerg. Som bedemand er det vores vigtigste opgave at sikre tryghed og overblik igennem hele forløbet for de pårørende. Det er at stor vigtighed for os som bedemænd at alt foregår på en omsorgsfuld og værdig måde.

 

Bedemandsforretning

Vores bedemandsforretning tilbyder tryghed og nærvær i den svære tid, hvor man har mistet et menneske, som man havde kært. Med vores viden og erfaring kan vi rådgive og støtte jer.
Vores bedemandsforretning bygger på værdier som omsorg og tid. Det er vigtigt at I som efterladte får tid til at udtrykke jeres ønsker og behov, således at vi kan skabe en smuk og mindeværdig afsked.

 

Rustvognskørsel

Uanset om afdøde går bort i eget hjem (også plejecenter), på hospice eller på hospitalet, så kan vi være behjælpelige med afhentning af afdøde.
Vi bringer den afdøde til kapel eller direkte til krematorie efter de efterladtes ønsker. De pårørende har mulighed for at følge rustvognen til kapellet.
Efter en bisættelse vil man oftest bære kisten ud til rustvognen, hvorefter kisten bringes til krematoriet.

 

Udbringning af urne

Vi tilbyder at afhente urne på krematorie efter endt kremering. Vi bringer herefter urnen ud til den ønskede kirkegård. Hvis der er valgt askespredning, tilbyder vi at bringe urnen ud til de efterladte. Alternativt kan vi være behjælpelige med at sprede asken på vegne af de pårørende.

 

Bedemandsydelser

Som bedemand er det vores vigtigste opgave at sikre at de efterladte får den hjælp, vejledning og det overblik, som de har behov for. Ofte kan opgaverne synes uoverskuelige og forløbet kan virke forvirrende. Her kan vi yde en faglig og professionel støtte til de efterladte samt tage os af mange af de praktiske og administrative opgaver. Vores bedemandsydelser skræddersys naturligvis efter pårørendes behov og ønske.

 

Kister

Vores kister bliver produceret i Danmark. Da fabrikken producerer kisterne fra bunden, betyder det at der fuldstændig styr på miljø og kvalitet i produktionen.
Der er mulighed for såvel hvidmalet kiste såvel som ubehandlet naturtræskiste.

Urner

Vi har lagt stor vægt på alle vores urner skal belaste miljøet mindst muligt. Vores urner er alle lavet af naturlige materialer, som kommer fra jord og planter. Dermed indgår alle vores urner i et naturligt kredsløb.
Vi har forskellige muligheder for farvevalg af urner.

 

Spredning af aske over havet

Langt de fleste bliver i dag nedsat på en kirkegård, enten i kiste (jordfæstning) eller i urne efter kremering (bisættelse).
Askespredning bliver dog mere og mere populært. Ved askespredning til søs kan årsagen være, at afdøde sejlede meget eller boede tæt på havet. Afdøde kan også have ønsket en askespredning for ikke at efterlade et gravsted til de pårørende, som de skal føle sig forpligtiget til at besøge og vedligeholde.
Man kan selv forestå askespredningen eller få bedemanden til at forestå dette.

 

Ceremoni ved bedemand

Såfremt afdøde ikke er medlem af Folkekirken vil det som udgangspunkt ikke være muligt at holde højtideligheden i kirken ligesom det heller ikke vil være muligt at have en præst til at forestå ceremonien. I stedet kan de pårørende selv arrangere og afholde en mindeceremoni. Denne ceremoni kan finde sted i kapel, i hjemmet eller andet passende sted. Det er muligt at få bedemanden til at arrangere og forestå ceremonien.

 

Kisteilægning

Hvis afdøde går bort i eget hjem (herunder plejecenter og hospice) vil bedemanden bringe kisten dertil og sørge for ikistelægning. Det vil være muligt at afholde en udsyngning fra hjemmet for afdøde. Ikistelægning er først mulig efter at lægen har tilset afdøde og udstedt en dødsattest.
Såfremt afdøde er gået bort på et hospital, vil bedemanden lave aftale med kapelbetjenten om ikistelægning.

 

Assistance

Når man som pårørende står i den svære situation, det er at miste et menneske man har kært, er der mange praktiske opgaver og spørgsmål som trænger sig på. Her kan vi som bedemænd sørge for at få skabt overblik og ro for jer. Vores assistance består i en samtale med de efterladte, hvor vi kan gennemgå det hele. Det er op til de enkelte om man ønsker at komme til et af vores kontorer for assistance eller om man ønsker at vi kommer ud i privat hjem.

 

Blomster

Ved langt de flest bisættelser og begravelser i Danmark spiller blomster en større eller mindre rolle.
Ved højtideligheder i den danske folkekirke vil kisten ofte være pyntet med blomster på låget, en såkaldt kistedekoration. Derudover er det kutyme at medbringe blomster til en bisættelse eller begravelse.
Andre religioner har andre traditioner omkring blomster i forbindelse med et dødsfald.

Bedemand og bedemandens opgaver