BORGERLIGE BEGRAVELSER

Som bedemænd hjælper vi også dig med en borgelige begravelse

Når afdøde ikke er medlem af Den Danske Folkekirke er Det Sidste Farvel en borgerlig begravelse eller bisættelse – eller som det også kaldes: En civil begravelse eller bisættelse – en smuk højtidelig, der kan foregå i afdødes hjem, et kapel tilknyttet kirken eller et sted, der betød noget specielt for afdøde.

Nogle præster forestår undtagelsesvis en kirkelig begravelse eller bisættelse af hensyn til de pårørende, men som udgangspunkt er højtideligheden uden deltagelse af en præst – og vi er som bedemænd derfor uddannet til at forestå højtideligheden.

Som ved kirkelige begravelser/bisættelser kan vi også ved borgerlige begravelser hjælpe med at træffe aftaler med alle implicerede, udfylde attester og papirer til myndighederne, anmelde dødsfaldet til forsikringsselskab, fagforening – og vejlede omkring/forestå  ansøgning om begravelseshjælp.

Da rigtig mange forhold er de samme ved en kirkelig og en borgerlig begravelse, så anbefaler vi at læse  afsnittet “Det hjælper bedemanden med”.

Specielt i forbindelse med borgerlige begravelser eller bisættelser skal du huske, at der er mange måder at sige farvel på – og ingen er rigtigere end andre. Lad afdødes personlige ønsker skinne igennem … og hold ingen spørgsmål tilbage. Lad os i fællesskab undersøge mulighederne for at skabe de perfekte rammer om de utraditionelle valg…